เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรม


1. กิจกรรม "โหลดเพลงรอสาย ลุ้นทองทุกสัปดาห์มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท แจกทุกสัปดาห์ รวมมูลค่า 1,120,000 บาท"
2. ผู้ใช้บริการเพลงรอสาย Calling Melody ที่ ดาวนโหลดเสียงรอสาย มีสิทธิลุ้นรับทองทุกสัปดาห์ โดยการดาวน์โหลด 1 ครั้ง จะได้รับ 1 สิทธิ์
3. ค่าบริการเพลงรอสาย 35 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT)
4. ค่าดาวน์โหลดเพลงตั้งแต่ 1,3,4,5,9,10,12,15,20,29 บาท/เพลง (ไม่รวม VAT)
5. สมัครและยกเลิกบริการเพลงรอสาย โทร. *789 , โทร. *888
6. ระยะเวลาของกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กพ. 58 – 12 เมย. 58
7. รวมของรางวัลตลอดรายการ 112 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,120,000 บาท (รวม VAT)
8. วันที่จับรางวัล
ครั้งที่ วันที่กิจกรรม วันที่จับรางวัล จำนวนรางวัล
1 16 - 22 ก.พ. 58 12 มี.ค. 58 14 รางวัล
2 23 ก.พ. – 1 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58 14 รางวัล
3 2 - 8 มี.ค. 58 26 มี.ค. 58 14 รางวัล
4 9 - 15 มี.ค. 58 2 เม.ย. 58 14 รางวัล
5 16 - 22 มี.ค. 58 9 เม.ย. 58 14 รางวัล
6 23 - 29 มี.ค. 58 23 เม.ย. 58 14 รางวัล
7 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 58 30 เม.ย. 58 14 รางวัล
8 6 - 12 เม.ย. 58 7 พ.ค. 58 14 รางวัล
9. จับรางวัล ณ อาคารอินทัช ชั้น 22 เลขที่ 414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ 10400
10. ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 2 มิ.ย. 58 ที่ http://www.ais.co.th/callingmelody/ ,http://www.ais.co.th/vas
11. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ระบบเติมเงิน หรือระบบรายเดือน ต้องไม่มียอดค้างชำระ และต้องมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ Calling Melody อยู่ ณ วันที่ได้รับของรางวัล
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำ SIM CARD (หมายเลขที่ได้รับรางวัล ) และบัตรประชาชน เข้ามาเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล
13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) และจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล
14. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นตลอดกิจกรรม
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
16. พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัทในสายธุรกิจ และครอบครัว รวมถึงผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงาน ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้
17. รางวัลดังกล่าว ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
18. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชดดี จะถือว่าสละสิทธิ์ หรือหากผู้โชคดีสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป และหากเลยกำหนดอีก บริษัทจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป
19. ภาพทองนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

hi_txt
hi_txt
hi_txt
hi_txt
hi_txt
hi_txt
ช่องทางใหม่! ให้คุณดาวน์โหลดเพลงรอสายหรือจัดการเพลงใน inbox ได้ง่ายขึ้นดาวน์โหลดฟรี ผ่าน
Share
 
หนึ่งเดียวในใจ คือเจมส์เท่านั้น ชวนลุ้น Meet & Greet
เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสาย เพลงประกอบละคร ช่อง 3
วันนี้ – 20 มิ.ย. 58
 
 
ลุ้นบินลัดฟ้า เช็กอินกินเที่ยวกับ ณัฐ-ต้อล ฟรี!
เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสายค่ายแกรมมี่
วันนี้ – 30 พ.ค. 58

 
 
ลุ้นร่วมทริปสุด Exclusive กับ “นัน-ถังเบียร์-เทม”
เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสายค่ายสหภาพดนตรี
วันนี้ – 15 พ.ค. 58
 
 
บอกความรู้สึกผ่านเพลงรอสาย AIS Calling Melody วันนี้
ลุ้นรับ! สร้อยคอทองคำทุกสัปดาห์ มูลค่ากว่าล้านบาท
ประกาศรางวัล วันที่ 2 มิ.ย. 58